top of page

קונספט ייחודי- המתנה המושלמת לאירועים מיוחדים ולאנשים מיוחדים:

מנהלים בכירים, אירועים פרטיים מושקעים וכו'

מחפשים מתנה משמעותית לאדם אהוב, למנהל בכיר או לצוות מצטיין?

אמן ציור יגיע לאירוע או ליום המיוחד שלכם. הוא יאסוף את ברכות ואיחולי המשתתפים או יניע אותם לשתף

...מיהו יוסי בשבילי...
..כיצד דני השפיע על חיי...

...מה הייתי רוצה לומר לאבי ביום זה...

האמן יאגד את כל ההיגדים והאיחולים ויצייר מהם תמונה מרהיבה שמכילה באופן אסוציאטיבי ואמנותי את הנאמר,
וכך יכין מתנה שאין שניה לה.
מתנה שהיא תשורה אישית מכל אחד מהמשתתפים,
מתנה עם משמעות, שמשקפת עבר עשיר ועשייה משמעותית
שנשארת עם האדם החשוב לכם ומרגשת אותו כל יום מחדש.

שלב 3 - מתנה.

מתנות רבות תלויות במשרדם או בביתם של המקבלים

שלב 2- יצירת תמונה כוללת המכילה את הברכות בפרשנותו האמנותית של הצייר

שלב 1 - איסוף ברכות העמיתים, המנהלים או הצוות לאדם או לצוות שעבורו נעשית האמנות. שלב זה מונחה ע"י האמן.

IMG_0243
IMG_3030
20140529_221104
20140529_215917
IMG_3023
IMG_3026
20140529_222315_
FB_Show
20140529_210306
IMG_0093
bottom of page